หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 23 งาน

1. Sale Representative

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

-วางแผนการขาย และรักษาลูกค้าเก่า
-วางแผนในการหาลูกค้าใหม่
วันที่ 10 ก.ย. 2558
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. วิศวกรโรงงาน

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

1. ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องจักรในโรงงาน
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. งานไฟฟ้าเบื้องต้น
วันที่ 10 ก.ย. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

-ตรวจนับสินค้า และดูแลรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมจัดส่ง
-ตรวจเช็คเอกสารและจำนวนสินค้าที่
วันที่ 10 ก.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
- จัดทำรายงานสรุปรายเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา
- จัดทำเอกสาร, รายงาน, ตามท
วันที่ 10 ก.ย. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีการเงิน ประจำสำนักงานดอนเมือง

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

- ดูแลงานทางด้านบัญชีทั่วไป วันที่ 10 ก.ย. 2558
อัตรา 6
เงินเดือน ตามที่ตกลง + ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. ผู้ประกอบการจัดส่งน้ำถัง 18.9 ลิตร

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

จัดส่งน้ำดื่ม ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (90% หยุดวันอาทิตย์) มีงานให้วิ่งส่งทุก ๆ วัน ๆ ละ 2 เที่ยว มีเส้ วันที่ 10 ก.ย. 2558
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน รายได้ตามรอบการจัดส่ง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่ง / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการจัดส่ง

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

- ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าให้ได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง
ระหว่างลูกค้ากับบริษัท
วันที่ 10 ก.ย. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. หัวหน้าธุรการขาย (ประจำสำนักงานโฮมเพลส ทองหล่อ13)

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
- ดูแล ควบคุม การทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการขาย
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับม
วันที่ 10 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Lab)

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

- วางแผนในการทดสอบคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมีและเชื้อจุลินทรีย์ของ น้ำดิบ น้ำระหว่างกระบวนการผลิต และน้ วันที่ 10 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. หัวหน้าเขตควบคุมการจัดส่ง

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

- ควบคุมการจัดส่งน้ำดื่มให้กับลูกค้า
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า และเจ้าหน้าที่ส่งน้ำ
- งานอื่น
วันที่ 10 ก.ย. 2558
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. พนักงานเช็กเกอร์ (ตรวจรับ/จ่ายสินค้า)

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 21 ต.ค. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. หัวหน้าเขตควบคุมการจัดส่ง

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 21 ต.ค. 2557
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เลขานุการ (สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ)

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 21 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พนักงานธุรการขาย (Sale Co-ordinator)

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 21 ต.ค. 2557
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

- งานสรรหาพนักงาน
- ติดต่อประสานงานกับกรมการจัดหางาน , Web Site สมัครงาน
- งานฝึกอบรม
- อื่นๆ ตาม
วันที่ 21 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่บริการจัดส่ง

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

ควบคุมดูแลพนักงานจัดส่ง ให้สามารถบริหารงานจัดส่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ 20 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. พนักงานธุรการฝ่ายผลิต

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

จัดทำรายงานต่าง ๆ วันที่ 20 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่แนะนำสินค้า

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

แนะนำการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับบริการน้ำดื่มในกลุ่มเป้าหมาย เช่น นิติบุคคลหรือฝ่ายบริหารอาคารสำนักงา วันที่ 20 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. พนักงานขับรถ 4 ล้อ

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

ขับรถส่งน้ำให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบริษัท วันที่ 20 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เช็คเกอร์ (เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า)

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

ตรวจนับสินค้า และตรวจเช็คจำนวนน้ำ ที่ขึ้นและลงจากรถจัดส่งสินค้า วันที่ 20 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

ออกตลาดตามอาคารชุด เพื่อติดต่อหาตัวแทนจำหน่ายสินค้า รวมถึงการค้นหาพื้นที่ในการตั้งบู๊ท แสดงสินค้าตาม วันที่ 20 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. Sales Supervisor

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

วางแผนงานขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไป และร่วมวางแผนการตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัฒฑ์ รวมถึงติดตามความเคลื่อ วันที่ 20 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. หัวหน้าเขตบริการจัดส่ง

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด

ควบคุมดูแลพนักงานจัดส่ง ให้สามารถบริหารงานจัดส่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ 20 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ดอนเมือง หลักสี่
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี